Đ/c: Huỳnh Văn Lũy, KP7, Phường Phú Lợi, Tp. TDM. Bình Dương